פרק 16: יניי שפיצר והיהודים הנודדים

אריאל ואורי מראיינים את ד"ר ייני שפיצר על הסטוריה כלכלית והגירה. מה יהודים עשו במזרח אירופה? מדוע הם היגרו משם? איזה יעד הגירה היה הדבר החם הבא, אך אכזב? ובנוסף - אנשים או מספרים? כלכלה נגד פכ"מ (פילוסופיה-כלכלה-ומדע המדינה). 

הוקלט בתאריך: 19.4.2021. 

תמונה: "שטעטל" (1934) חנה קובלסקה.

מקורות:

Spitzer Y. - Pogroms, Network and Migration .

Spitzer Y. - Pale in Comparison.

Spitzer Y. - Migrant self-selection: Anthropometric evidence from the mass migration of Italians to the United States, 1907–1925.

וידיאו מכנס האגודה הישראלית להסטוריה כלכלית בנושא חלחול ההגירה האיטלקית: כמו כתם דיו על נייר.

Petrovsky-Shtern - The Golden Age Shtetl.

גור אלרואי - אימיגרנטים.

Campante & Glaeser - Yet Another Tale of Two Cities: Buenos Aires and Chicago.

Di-Tella, Glaeser & Llach -  Introduction to Argentine exceptionalism.

Botticini, Eckstein & Vaturi  - Child Care and Human Development: Insights from Jewish History in Central and Eastern Europe, 1500-1930.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App