פרק 19: יהונתן גבעתי על משפט וכלכלה

היום אירחנו את פרופ' יהונתן גבעתי מהפקולטה למשפטים באונ' העברית.

דיברנו על הקשר בין כלכלה ומשפטים, על התמריצים שפועלים על המשטרה ומערכת בתי המשפט, איך ייצוג ורפורמות ארגוניות משפיעות על פשיעה, איך אפשר ללמוד מה שופטים מעדיפים ומה הקשר בין רגולציה של שפה ושיטות כלכליות.

הוקלט בתאריך: 5.7.2021.

מקורות

Itai Ater, Yehonatan Givati, and Oren Rigbi (2017) - The Economics of Rights: Does the Right to Counsel Increase Crime? American Economic Journal: Economic Policy.

האמנית והרוכל (2019) - הזכות לייצוג והחובה לבדוק את העלות

Itai Ater, Yehonatan Givati, and Oren Rigbi (2014) - Organizational structure, police activity and crime. Journal of Public Economics.

Yehonatan Givati (2018) - The Regulation of Language. Journal of Law and Economics. 

Yehonatan Givati and Israel Rosenberg (2020) - How Would Judges Compose Judicial Panels? Theory and Evidence from the Supreme Court of Israel. Journal of Empirical Legal Studies

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App